ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน เป็นรูปปรางค์กู่สวนแตง อยู่ในโล่นักรบโบราณ แถบซ้ายและขวาเป็นคติธรรมของโรงเรียน ส่วนข้างล่างเป็บแถบริบบิ้น มีข้อความข้างในแสดงชื่อโรงเรียน

คติธรรมประจำโรงเรียน
"อาวุ เธน เอว ปญฺญา" ปัญญาประดุจดังอาวุธ

สีประจำโรงเรียน

สีแดง   -    เหลือง